Do školní družiny dochází cca. 200 žáků, kteří jsou rozděleni do 8 oddělení:

 

1. oddělení : 

 • pí vych. Doležalová Lucie
 • MOTÝLCI“
 • třídy: 1.A + 3.A

2. oddělení :

 • pí vych. Fialová Jana
 • BERUŠKY“
 • třídy: 2.A + 3.A

3. oddělení :

 • pí vych. Kožená Šárka
 • MEDVÍDCI“
 • třídy: 3.A,B + 4.A,B,C

4. oddělení :

 • pí vych. Storch Blanka
 • LVÍČATA“
 • třídy: 2.C + 3.C

5. oddělení:

 • pí vych. Plass Bušová Petra
 • „SOVIČKY
 • třídy: 2.B

6. oddělení:

 • pí vych. Homutová Marcela
 • „SLUNÍČKA
 • třídy: 1.C + 3.C

7. oddělení:

 • pí vych. Sadáková Lenka
 • "TUČŇÁCI“
 • třídy: 1.B + 3.B

8. oddělení:

 • pí vych. Legerská Lenka
 • "KRTEČKOVÉ“
 • třídy: 1.D (odl.pracov.Cukrovarská)

 

    Provoz školní družiny je rozdělen na ranní a odpolední. Ranní provoz probíhá denně od 7.00 do 7.40 hodin, odpolední od 11.45 do 16.30 hodin.

    Školní družina je místem, kde žáci 1. stupně tráví většinu volného času, a proto dětem v této době nabízíme rozmanité zájmové činnosti:

výtvarnou, sportovní, pracovní, hudební, literární, dopravní, společenskou a vycházky s různým zaměřením, které vedou k rozvíjení osobnosti dítěte, umožňují seberealizaci a kompenzují případné školní neúspěchy.

    Do celoročního plánu ŠD jsou zařazovány hlavní akce, jež jsou společné pro všechna oddělení a tvoří prioritu v daném měsíci ve výchovně vzdělávacím procesu. Vychovatelky školní družiny se zúčastňují jednání pedagogických rad a spolupracují s učiteli, jak při řešení výchovných problémů, tak při organizování dalších mimoškolních aktivit celé školy.

Blanka Storch - vedoucí vychovatelka

 

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace

Pražská 2817, 276 01 Mělník

www.zsjm-me.cz                                                                                                                                             

tel.: 315 623 015